oppilastyöt

Haluamme ylpeänä esittää oppilastöitämme:

“Parempi tarjonta, yksilöllistä koulutusta ja paljon muuta.”

HeadHouse Meikkaaja/maskeeraaja/stylisti 
koulutuksen lopussa suoritetaan 
kahden viikon pituiset lopputyöt. 

Oppilas järjestää kymmeneen lopputyöhön omat mallit, suorittaa kokeet vaadituin perustein ja tämän perusteella määräytyy pää sääntöisesti todistuksen arvosanat.

Lopputyöt kuvataan ja kuvat luovutetaan oppilaalle omaan käyttöön.
 Valmistuessaan oppilaalla on jo paljon materiaalia portfoliota varten, joka on konkreettinen näyttö omista taidoista ja luovuudesta.

 

Helsinki